Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till Lerum Friidrotts årsmöte!

16 OKT 2018 22:34
Tisdagen den 27 november kl. 19.00 är alla medlemmar välkomna på klubbens årsmöte del 1, 2019.
  • Uppdaterad: 20 NOV 2018 15:24

Årsmöte del 1 – vad händer 2019?

Vad kommer vi lägga pengar på 2019? Vilka aktiviteter ska vi genomföra? Vad blir medlemsavgiften?

Detta och lite till får du svar på och kan du som medlem från 15 år påverka när styrelsen välkomnar samtliga medlemmar i Lerum Friidrott till årsmöte del 1 i vårt klubbhus på Granitvägen 3, tisdag 27 november. Årsmötet hålls i två delar.

Den första delen, som sker i november månad, behandlar motioner, medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår, dvs. 2019. Årsmöte del 2, som äger rum den 19 mars 2019, behandlar det gångna årets ekonomi och verksamhet samt väljer styrelse, valberedning och revisorer.

Motioner

Motioner ska enligt stadgarna vara inkomna senast 4 veckor före årsmötet, vilket innebär 30 oktober. Motioner skickas till This is a mailto link.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan, budget samt styrelsens förslag och styrelsens eventuella yttranden kring inkomna motioner, kommer enligt stadgarna finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet, dvs. fr o m den 20 november 2018.

Anmäl dig i förväg!

Då vi kommer att bjuda på fika, vill vi veta hur många som kommer att delta på mötet så att vi kan förbereda oss: Anmäl dig senast 25/11 här>>

Föredragningslista Lerum Friidrotts årsmöte del 1 (utdrag från stadgarna)

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår.

7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Varmt välkomna!

/Gisela Carlén (ordförande)

Skribent: Ulf Gimlegård
E-post: Adressen Gömd

Löparsektionen

Samarbetspartners

 

spaloggahogermarginal

 

 

 

Våra arrangemang 

 

 

 

 

 

Samarrangemang

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0769481558
E-post: [saknas] Information