Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till årsmöte del 1 i Lerum Friidrott!

08 OKT 2019 14:56
Välkommen till årsmöte del 1, tisdag 26 november. Då får du som medlem veta vad vi kommer att lägga pengar på 2020, vilka aktiviteter ska vi genomföra samt vilka medlemsavgifterna kommer att bli.
  • Uppdaterad: 08 OKT 2019 14:56

Tisdag 26 november kl. 19.00

 

Årsmöte del 1 – vad händer 2020?

Vad kommer vi lägga pengar på 2020? Vilka aktiviteter ska vi genomföra? Vad blir medlemsavgiften?

Detta och lite till får du svar på och kan du som medlem från 15 år påverka när styrelsen välkomnar samtliga medlemmar i Lerum Friidrott till årsmöte del 1 i vårt klubbhus på Granitvägen 3, tisdag 26 november. Årsmötet hålls i två delar.

Den första delen, som sker i november månad, behandlar motioner, medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår, dvs. 2020. Årsmöte del 2, som äger rum den 17 mars 2020, behandlar det gångna årets ekonomi och verksamhet samt väljer styrelse, valberedning och revisorer.

Motioner

Motioner ska enligt stadgarna vara inkomna senast 4 veckor före årsmötet, vilket innebär 29 oktober. Motioner skickas till This is a mailto link.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan, budget samt styrelsens förslag och styrelsens eventuella yttranden kring inkomna motioner, kommer enligt stadgarna finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet, dvs. fr o m den 19 november 2019.

Anmäl dig i förväg!

Då vi kommer att bjuda på fika, vill vi veta hur många som kommer att delta på mötet så att vi kan förbereda oss. Anmäl dig senast 24/11 här>

Föredragningslista Lerum Friidrotts årsmöte del 1 (utdrag från stadgarna)

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår.

7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Varmt välkomna!

/Gisela Carlén (ordförande)

Skribent: Ulf Gimlegård
E-post: Adressen Gömd

Löparsektionen

Samarbetspartners

 

spaloggahogermarginal

 

 

 

Våra arrangemang 

 

 

 

 

 

Samarrangemang

 

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0769481558
E-post: [saknas] Information