Hoppa till sidans innehåll

Infobladet nr. 1, 2017

16 FEB 2017 15:48
I infobladet hittar du nyheter om bland annat klädkväll, funktionärsanmälan och årsmöte.
  • Uppdaterad: 16 FEB 2017 15:50

Infobladet i utskriftsvänligt PDF-format>>

Infobladet nr 1, 2017-02-16

Vi är mitt uppe i inomhussäsongen och det tränas och tävlas för fullt. Från mitten av januari har det varit friidrottstävlingar varje helg och så fortsätter det fram tom 18-19 mars, då GM för 13-14-åringar sätter punkt för inomhussäsongen. Två mästerskap har redan avverkats och det är nu i helgen dags för SM för juniorer 19 och 22 år samt ungdomar 17 år på hemmaplan i Friidrottens Hus.

Hur det går kan ni läsa om på vår hemsida, som nu uppdateras mer frekvent då vi glädjande kan berätta att Peter Welling nu har gjort come back som skribent för Lerum Friidrott. Faktum är att den mångårige, numer pensionerade sportjournalisten på Lerums Tidning, startade sin karriär genom att som friidrottsaktiv skicka in tävlingsreferat till LT. Varmt välkommen tillbaka Peter!

Klädprovarkväll på Team Sportia, torsdag 16/3 17.00 - 20.00

Varje år har vi två klädprovningskvällar hos Team Sportia Lerum, där vi får möjlighet att prova ut tävlingskollektionen Trimtex sortiment (betsällningstid 7 veckor) samt Team Sportias träningskollektion.

Dessutom erbjuds klubben alltid fina rabatter på hela klubbens sortiment dessa dagar, så boka in datumet i kalendern!

Årsmöte tisdag 21/3 kl. 19.00

Alla medlemmar som fyller 15 år under året inbjuds till Lerum Friidrotts Årsmöte, där kommande styrelse väljs, verksamhetsåret 2016 redovisas samt planen för 2017 presenteras. Se föredragningslistan i bilagan på nästa sida. Vi bjuder på fika!

Påminnelse: Glöm ej att anmäla dina funktionärstillfällen, senast 28/2!

I skrivande stund är det 150 av 390 aktiva som har anmält sina funktionärstillfällen för 2017. Vi saknar alltså mer än hälften av alla anmälningar.

Till VarvetMilen söndag 26/3 saknar vi 40 st funktionärer!

Just nu saknar vi 40 st funktionärer till VarvetMilen (fd Seedningsloppet) söndagen 26 mars med start och mål på Frihamnspiren. Passa på att välja denna tävling som inte krockar med någon inomhustävling eller träningsläger!

Anmäl här:

Du anmäler dina funktionärstillfällen här: Funktionärsanmälan 2017>>

Info om funktionärstillfällen och specialuppdrag

Nytt för i år är att du kan välja att ta dig an en specialroll istället fö r att vara funktionär under ett evenemang. Du kan läsa mer om hur många funktionärsdagar samt vilka evenemang och specialroller du kan välja bland på vår hemsida: Funktionär 2017

 

Bästa sportlovshälsningar

Ulf Petersson, klubbchef

 

Bilaga, Föredragningslista Lerum Friidrotts årsmöte (utdrag från stadgarna)

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det

               senaste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

            verksamhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

            verksamhets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

           b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år, varav

               hälften vartannat år.

           d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.  I detta val får inte styrelsens

               ledamöter delta;

           e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till

               ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt

              att representera med ombud).

      13. Övriga frågor.

Skribent: Ulf Petersson
E-post: Adressen Gömd

Löparsektionen

Samarbetspartners

 

spaloggahogermarginal

 

 

 

Våra arrangemang 

 

 

 

 

 

Samarrangemang

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0769481558
E-post: [saknas] Information