Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till Årsmötet, del 2

10 JAN 2018 15:44
Vad gick föreningens pengar till 2017? Vilka aktiviteter genomförde vi? Hur gick det för oss på SM-tävlingarna? Vilka ska sitta i styrelsen i fortsättningen? Vilka klubbrekord sattes?
  • Uppdaterad: 24 JAN 2018 08:19

Välkomna till årsmöte del 2 i Lerum Friidrott!

Detta och lite till får du svar på och kan du som medlem från 16 år påverka när styrelsen välkomnar samtliga medlemmar i Lerum Friidrott till årsmöte del 2 i vårt klubbhus på Granitvägen 3, tisdag 20 mars kl. 19.00.

Vid årsmötet i mars 2017 beslutades det att vi delar upp våra årsmöten i två delar. Den första delen, som ägde rum i november månad, behandlade motioner, medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår, dvs. 2018.

Årsmöte del 2, som äger rum den 20 mars 2018, behandlar det gångna årets ekonomi och verksamhet samt väljer styrelse, valberedning och revisorer.

Uppmärksammande av klubbrekordtagare

Samtliga aktiva som satte klubbrekord kommer att uppmärksammas genom utdelning av plaketter.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag, kommer enligt stadgarna finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet, dvs. fr.o.m. den 13 mars 2018.

Anmäl dig i förväg!

Då vi kommer att bjuda på fika, vill vi veta hur många som kommer att delta på mötet så att vi kan förbereda oss: Anmäl dig senast 19/3 här>>

Föredragningslista Lerum Friidrotts årsmöte del 2 (utdrag från stadgarna)

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

10. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Skribent: Ulf Petersson
E-post: Adressen Gömd

Löparsektionen

Samarbetspartners

 

spaloggahogermarginal

 

 

 

Våra arrangemang 

 

 

 

 

 

Samarrangemang

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0769481558
E-post: [saknas] Information