Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte imorgon onsdag 23/3 19.30

07 MAR 2016 11:46
Lerum Friidrotts styrelse påminner härmed om årsmötet som äger rum i klubbhuset onsdag 23 mars kl. 19.30
  • Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:36

Välkomna till klubbhuset på Granitvägen 3 kl. 19.30 onsdagen 23 mars för Lerum Friidrotts årsmöte! Du som är medlem och som lägst fyller 15 år under 2016, har rösträtt under årsmötet.

 

Motioner inlämnas senast fredag 11 mars

Som medlem kan du inkomma med motioner fram tom fredag 11 mars. Du skickar motionen till This is a mailto link.

 

Årsmöteshandlingar tillgängliga fom 16 mars

Från och med onsdagen 16 mars finns verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, budget och ekonomisk långsiktig plan tillgänglig. Meddela kansliet, så skickar vi filerna alternativt skriver ut på begäran.

 

Valberedningens förslag presenteras tisdag 8 mars

Imorgon presenteras valberedningens förslag till den kommande styrelsen samt revisorer.

 

Föredragningslista Lerum Friidrotts årsmöte:

 

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det

               senaste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

            verksamhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

            verksamhets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

           b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år, varav

               hälften vartannat år.

           d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.  I detta val får inte styrelsens

               ledamöter delta;

           e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till

               ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt

              att representera med ombud).

      13. Övriga frågor.

Skribent: Ulf Petersson

Löparsektionen

Samarbetspartners

 

spaloggahogermarginal

 

 

 

Våra arrangemang 

 

 

 

 

 

Samarrangemang

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0769481558
E-post: [saknas] Information